Jul i Norge
kategorier KATEGORIER menuer

JULINORGE.NO

Deilig er jorden

”Deilig er jorden” er opprinnelig en tysk julesang basert på en gammelfolkemelodi. B. S. Ingemann oversatte den i 1850, og han skrev den som en protestsang mot den krig som pågikk mellom datidens Norge og Tyskland.


Deilig er jorden
Tekst: B. S. Ingemann
Melodi: trad. fra Breslau

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den, først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske fryd deg! Oss er en evig frelser født!

______________


 

 


Home  |  Om julinorge.no   |  Kontakta oss
Copyright julinorge.no All rights reserved